Karabük Afad - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
PLANLAMA, ZARAR AZALTMA ve İYİLEŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Y.Ümit ÇANGA

Şube Müdürü

 

   

Gökhan GENÇ

Harita Mühendisi

 

Sabahattin TOPRAK

Jeoloji  Mühendisi

 

Eser EREN

Jeofizik Mühendisi

     

      

Savaş SÜRÜL

Jeoloji Mühendisi

 

Pınar KÖKSAL

Jeoloji Mühendisi

 

İsmail YAĞTU

İnşaat Mühendisi

   

Hüsrev KARADABAN

İnş. Teknikeri

 

Saim KÜTÜKÇÜ

Teknisyen

 

Ünal TİMİRLİ

Eğitim Uzmanı

       

Seçkin ATILKAN

Sosyal Çalışmacı