Karabük Afad - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ - Dr.Gazanfer ERBAY

1966   Kastamonu - Araç doğumlu olup  ilk, orta  ve lise tahsilini Karabük de, yüksek öğrenimini ise  Hacettepe Üniversitesi Mimarlık- Mühendislik  Fakültesi Jeoloji Mühendisliği  bölümünde  tamamlamıştır. Yükseköğrenimi  sırasında  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden burs kazanmıştır. 1990 yılında MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğünde memuriyete  başlamıştır. 1993 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde yüksek lisans ve aynı üniversitede 1998 yılında doktorasını tamamlamıştır. 2003 yılında ilimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İmar Afet Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009 yılında 5902 sayılı kanunla  kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kadrosuna atanmıştır.