Karabük Afad - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
YÖNETMELİKLER

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

- Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

- Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

- Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliği

- Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri İle Yükümlülerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

- Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik

- Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

- Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

- Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Sicil  Amirleri Hakkında Yönetmelik
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin  Amirleri Hakkında Yönetmelik
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği  26 Ocak 2011 Tarihli ve 27827 Sayılı Resmî Gazete