Karabük Afad - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
GENELGELER
Genelge No/ Tarih -Sayı Konusu
19.01.2010 gün ve 373 sayılı Genelge(2010/1 ) Jeolojik Etüt Raporları (Afet-Etüt) ile Plana Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının düzenlenmesi ve onay işlemleri
19.01.2010 gün ve 373 sayılı Genelge(2010/1 ) Afet Etüt Raporu Formatı-Etüt ve Arazi Gözlem Formları
19.08.2008 gün ve 10337 sayılı Genelge Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları Genelgesi
19.08.2008 gün ve 10337 sayılı Genelge 10337 sayılı genelgenin yürürlüğüne ilişkin 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı makam oluru
19.08.2008 gün ve 10337 sayılı Genelge 10337 sayılı genelge ile ilgili 03.04.2009 gün ve 3422 sayılı açıklamalar
01/08/2008 gün ve 3547 sayılı Genelge Yeni Yerleşme Yerlerinin Tespiti, Temini, Planlanması ve Devir-Temliki Genelgesi
20/01/2010 gün ve 170 (384) sayılı Genelge Acil Yardım Ödeneği talebi ve harcanması
20/01/2010 gün ve 171 (385) sayılı Genelge Afet Yardımları hakkında