Karabük Afad - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
SİVİL SAVUNMA SEFERBERLİK

5902 SAYILI KANUN MADDE 11 – Sivil Savunma Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
            a)  Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
            b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
            c)  Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek.
            ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını sağlamak
            d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin  tehlikelere karşı alınacak önlemleri sağlamak.
            e)  Sivil savunma mevzuatları ile ilişkili diğer görevleri yapmak.
            f)  Vali ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


YAZININ DEVAMI >>