Karabük Afad - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
HABERLER / MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN HAZIRLANAN KİTAP YAYIMLANMIŞTIR.
Tarih : 29.09.2015 Okunma : 731

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızda geliştiği günümüz dünyasında; teknolojik kökenli afetlerin risk barındırma kapasitesi de aynı oranda artmaktadır. Teknolojik kökenli afetler bu açıdan özel ilgi ve yaklaşım sergilenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yaklaşım içerisinde birey ve toplumun hazırlık düzeyleri "Afete Hazırlık" açısından kategorik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Özelde teknolojik kökenli afetler kapsamında değerlendirilen KBRN konusu; aynı zamanda afete hazırlık kapsamında toplumsal bazda yetkinliğin arttırılmasını da gerektirmektedir. Bu düşünce çerçevesinde; Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan " Karabük İli KBRN Risk Analizi ve Değerlendirmesi: Alınabilecek Önlemler ve Müdahale Yöntemleri" isimli kitabımız yayımlanmıştır.