Karabük Afad - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
HABERLER / KARABÜK'ÜN AFET POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI
Tarih : 07.04.2016 Okunma : 463
Yenice-Karabük Arasında Kalan Alanın Afet Potansiyeli Değerlendirildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,  Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) , Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde TÜBİTAK  projesi kapsamında yapılan   çalıştaya Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Gazenfer Erbay, Kızılay  Başkanı Mehmet Ulukaya, basın mensupları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı

 
Çalıştayda alanında uzman akademisyenler geçmişte birçok heyelan ve taşkın olaylarının yaşandığı, gelecekte de bu afetlerin yaşanma potansiyelinin yüksek olduğu Yenice–Karabük arası alanın, proje kapsamında heyelan ve taşkın değerlendirmelerini yaparak tehlike potansiyelini değerlendirdi.
 
Çalıştayın açış konuşmasını yapan Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ercanoğlu, “Yaklaşık iki yıl önce başlanan TUBİTAK destekli bir projedir. Özellikle heyelan ve taşkın üzerine çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Heyelan ve taşkınlar konusunda Karabük ve civarı problemli bir bölgedir. Bu bölgenin tehlike haritalarını üretmek ve modellendirmek amacıyla uzun süredir çalışmaktayız. Temel hedefimiz karar verici ve yöneticilerimizi yapılan çalışmalar hakkında haberdar etmek ve halkımızı bilinçlendirmektir.” dedi.
 
Yenice – Karabük Arasında Kalan Alanın Afet Potansiyeli Çalıştayı’nda sırasıyla; AFAD İl Müdürü Dr. Gazanfer Erbay “Bölgenin Afetsellik Değerlendirmesi”, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Gürer “Afetlere Genel Bakış Açımız: Türkiye Örneği”, Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Gülseren Dağdelenler “Bölgenin Heyelan Potansiyeli Değerlendirmesi”, Karabük Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İnan Keskik “ Tarihi Kent Safranbolu’nun Kaya Düşmesi Potansiyelinin Değerlendirmesi”, Gazi Üniversitesi’nden Dr. İbrahim Uçar “Bölgenin Taşkın Potansiyeli Değerlendirmesi” ve son olarak Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. Gör. Burcu Kahraman “Bölgenin Deprem Potansiyelinin Değerlendirmesi” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.