Karabük Afad - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
HABERLER / Afete Maruz Bölgelerin Sayısal Haritalarının Hazırlanması.
Tarih : 25.08.2015 Okunma : 1399
İlimizde muhtelif tarihlerde meydana gelen heyelan afetleri sonucu düzenlenen jeolojik etüt raporu eki Afete Maruz Bölge Sınırlarını gösterir krokilerin sayısallaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Kadastro çalışmaları tamamlanan yerleşim yerlerinden Merkez Atatürk mahallesi, Yenice İlçesi Bağbaşı köyü, Yeniköy, Ibrıcak Köyü ve Satuk Köyü için düzenlenen jeolojik etüt raporları eki afete maruz bölge sınırlarını gösterir.

 İlimizde muhtelif tarihlerde meydana gelen heyelan afetleri sonucu düzenlenen jeolojik etüt raporu eki Afete Maruz Bölge Sınırlarını gösterir krokilerin sayısallaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Kadastro çalışmaları tamamlanan yerleşim yerlerinden Merkez Atatürk mahallesi, Yenice İlçesi Bağbaşı köyü, Yeniköy, Ibrıcak Köyü ve Satuk Köyü için düzenlenen jeolojik etüt raporları eki afete maruz bölge sınırlarını gösterir krokiler yerinde yapılan incelemeler sonucu kadastro paftalarına işlenmiştir. Afete maruz bölge sınırları içinde kalan ada ve parseller Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmiş olup, bu bölge sınırları içinde bulunan taşınmazların alım satım işlemlerinde olabilecek mağduriyetlerin giderilmesi, haritaların sayısallaştırılması hedeflenmektedir.