Karabük Eskipazar Yurt Müdürlüğü onarım işi

İşin bedeli : 439.450.00 Tl